Cập nhật giá vé Vinwonders Nha Trang mới nhất

Giá vé có cáp treo:

- Vé tiêu chuẩn cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 950.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 710.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 710.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé tiêu chuẩn cáp treo 1 chiều:

  + Khách >=1m4: 850.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 640.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 640.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé chiều tà sau 16 giờ có cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 660.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 500.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 500.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé cho người dân địa phương cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 650.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 430.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 430.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

Vé Vinwonders Nha Trang không cáp treo

- Vé tiêu chuẩn:

 

  + Khách >=1m4: 800.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 600.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 600.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé Vinwonders Nha Trang sau 16 giờ

  + Khách >=1m4: 560.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 420.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 420.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé cho người dân địa phương

  + Khách >=1m4: 500.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 360.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 360.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

Lưu ý:

  ** Chính sách giá trên có thể thay đổi phụ thuộc vào chính sách giá mới hoặc chương trình ưu đãi

  ** Hiện tại, cáp treo Vinwonder Nha Trang chưa hoạt động nên giá đang được áp dụng theo giá không cáp treo

  ** Mức giá cho người cao tuổi và người dân địa phương áp dụng khi khách hàng mang theo căn cước công dân để chứng minh

 

Để lên kế hoạch cho chuyến đi tới Vinwonders Nha Trang, bạn tham khảo trong bài viết này nhé!